„Колор Груп Сервиз“

Вид на системата
Мрежова фотоволтаична система
Местонахождение
Варна
Мощност на инсталацията
30 kW
Панели
67 x Amerisolar AS-6M-144-HC 450W
Инвертор
1 x Huawei”SUN2000-30KTL-M3
Годишно производство
≈ 40 MW
Изграждане
4 работни дни
GO Green BG

Процес по изготвяне на  фотоволтаична система

Ние ще бъдем до вас при всяка една стъпка:

Консултация
документация
поддръжка
Проектиране
изграждане

Още изпълнени проекти