"Фуудс Трейд"

Вид на системата
Мрежова фотоволтаична система
Местонахождение
Варна
Мощност на инсталацията
54 kW
Панели
119 x Amerisolar 460W
Инвертор
1 x Huawei SUN2000-50KTL-M3
Годишно производство
≈ 72 MW
Изграждане
5 работни дни
GO Green BG

Процес по изготвяне на  фотоволтаична система

Ние ще бъдем до вас при всяка една стъпка:

Консултация
документация
поддръжка
Проектиране
изграждане

Още изпълнени проекти