„Апиа"

Вид на системата
Мрежова фотоволтаична система
Местонахождение
Варна
Мощност на инсталацията
30 кW
Панели
66 x Amerisolar 460W
Инвертор
1 x Huawei Sun 2000 - 30 KTL - M3
Годишно производство
≈ 40 MW
Изграждане
2 работни дни
GO Green BG

Процес по изготвяне на  фотоволтаична система

Ние ще бъдем до вас при всяка една стъпка:

Консултация
документация
поддръжка
Проектиране
изграждане

Още изпълнени проекти