Какво е соларна енергия?

Това е вид обновяема енергия, която се генерира чрез превръщането на сълнчева светлина в електричество, обикновено с помощта на фотоволтаични системи.
лого на go green bg
GO GREEN
Блог
22/5/2023
-
6
минути четене
0%
100%

Слънцето е първоизточник на всички видове енергии, дали това ще е вятър, вода или изкопаеми горива. Топлината, излъчвана от нашата звезда, задвижва въздушните течения и водния цикъл, които захранват вятърни турбини и водноелектрически язовири. Същевременно, слънчевите лъчи са източник на хранителни нутриенти за множество растителните организми, които в последствие се превръщат в изкопаеми горива. Най–прекият начин да достигнем до тази неизчерпаема енергия е чрез използването на соларни панели, които директно преобразуват слънчевата светлина в електричество.

| Как се образува слънчевата енергия?

Чрез ядрена реакция в слънчевото ядро, наречена още ядрен синтез, се формира светлината. В резултат от комбинацията на водородните атоми (за образуването хелий) се произвеждат огромни количества топлина и светлина(енергия), но трафикът в космоса е голям, затова стигат до земята след около 8.5 минути. Ограничено количество енергия обаче достига земната повърхност, тъй като процент от нея бива абсорбиран от атмосферата.

Голяма част от достигалата до повърхността на Земята енергия е под формата на видима светлина. Слънчевите клетки могат да използват енергията на тази светлина, за да произвеждат електричество, но те не работят еднакво добре с всички нейни форми. Различните видове слънчеви клетки използват различни дължини на вълната. Това означава, че клетката може да използва само част от слънчевата енергия, която получава.

| Процес на образуване на електричество

Слънчевите клетки(също така наричани фотоволтаични клетки) преобразуват фотоните от слънцето в електричеството, което ние използваме. Когато фотон от слънцето удари горната част на клетка, електроните биват привлечени към повърхността й. Това води до образуване на напрежение между горния и долния слой на клетката, между които се формира  електрическа верига, захранвайки електрическото оборудване. За да се захрани един дом, трябват много соларни клетки, които да преобразуват достатъчно фотони в електричество.

| Колко панела са нужни на един дом?

Това зависи от няколко фактора, главно от енергията, която един дом изразходва. За тази цел трябва да се знае средния киловатчас. . Но не е само това, климатът, географското разположение, сянката причинена от заобикалящата среда, ефективността на слънчевите панели, които обмисляте да използвате и площта на покрива на един дом също играят част в избора на бройка.

Важно е да се отбелеци, че соларните панели не могат да работят 24 часа на максимална ефективност. За пример, метеорологичните условия могат временно да намалят ефективността на вашата система.

| Разлика между „мон“ и „пон“ панели

Соларните панели са разделени на два основни вида – поликристални и монокристални. И двата работят с фотоволтаични клетки, изработени от втория най-разпространен елемент на земята, силиций. Силицият е един от оптималните полупроводници, който се използва за производство на слънчеви клетки поради ненадминатите му електронни, оптични, термични  и механични свойства. В допълнение са неговата наличност, производителност и цена. Разликата между двата основни вида панели е именно в конфигурацията на силиция.

| Монокристални панели

Думата „моно“ може да означава един, единствен или единичен. Терминът монокристални идва от факта, че  всяка клетка е съставена от един силициев кристал. Този вид панели имат по-голяма ефективност на преобразуване на енергия, което означава че произвеждат повече електричество. Ако пространството на покрива на една къща е ограничено, монокристалните панели ще са по-добрият вариант, тъй като са по-продуктивни. От друга страна, те са и по-скъпия вид, поради сложността на производителния процес.

| Поликристални панели

Думата „поли“ може да означава много или множество. Наричат се поликрисални панели, защото всяка клетка е съставена от множество фрагменти от силициев кристал, които се смесват заедно по време на производство. Поликристалните панели нямат преимущество над монокристалните, но начина им на производство е по-прост, което ги прави сравнително по-евтини.

| Може ли соларната енергия да бъде използвана вечер?

Разбира се, че може. Съхраняващите инвертори позволяват използването на ток през нощта. Те събират енергия през светлата част на денонощието, която може да бъде използванa вечерно време. Енергията, уловена от слънцето в ярки дни се съхранява в соларната система, за да се използва през периоди на тъмнина, в облачни дни или дори за периоди от мрачно дъждовно време. Макар и слънчевите панели да не произвеждат енергия през нощта, те все пак могат да захранват дома ви. С правилната система можете да я използвате, когато пожелаете.

| Каква е поддръжката им?

Често задаван въпрос е дали соларните панели се нуждаят от честа поддръжка и чистене. Отговорът е – не. Природата върши повечето работа вместо вас, но все пак им трябва почистване един-два пъти в годината за по-добро функциониране.

| Защо трябва да бъдат почиствани?

Пръстта, която не е успяла да се изчисти от дъждовете, ще попречи на максималното използване на панелите. Същото важи за прахта, снега или други пречки. Добрата новина е, че през повечето време дъжда и снеготопенето успяват да свършат мръсната работа, но ако говорим за район, в който няма толкова валежи и повече прах, панелите ще трябва да се почистват от време на време. Тогава вече трябва да се реши дали собственикът на панелите иска да ги чисти сам или предпочита да наеме професионалист за тази работа.

лого на go green bg
Намираш го информативно? Абонирай се!
👍
3д изображение слънце